رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان ارائه موضوع پیشنهادی در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشجویانی که متقاضی ارائه موضوع پیشنهادی در نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ برای درس پروژه می‌باشند حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ فرم مربوطه را پس از تائید استاد راهنما به دبیر کمیته پروژه تحویل دهند.