رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان انتخاب موضوع پروژه نیمسال اول ۹۹-۹۸

کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ درس پروژه را اخذ کرده‌اند، موضوعات پروژه در روز دوشنبه ۹۸/۷/۱۵ساعت ۹ اعلام می‌گردد لذا دانشجویان از تاریخ اعلام شده می‌توانند با مراجعه به دانشکده موضوع پروژه را انتخاب نمایند.