رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان تعیین شده پروژه پیشنهادی و انتخاب موضوع پروژه دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تمام دانشجویانی، که در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ درس پروژه را انتخاب کرده‌اند در صورتی که متقاضی ارائه موضوع پیشنهادی می‌باشند تا تاریخ ۹۷/۷/۱۰ فرم مربوطه را پس از تائید استاد راهنما به دبیر کمیته پروژه تحویل دهند.

تمامی دانشجویانی، که درس پروژه را در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ اخذ نموده‌اند، از تاریخ ۹۷/۷/۱۵ تا ۹۷/۷/۲۵ مهلت انتخاب موضوع پروژه را دارند.