رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان تعیین عنوان پروژه

انتخاب موضوع پروژه در تاریخ ۹۹/۱/۱۶ اعلام خواهد شد. تمامی دانشجویانی، که درس پروژه را در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ اخذ کرده‌اند، در تاریخ فوق به دانشکده مراجعه نمایند.

لازم به ذكر مي‌باشد كه در صورت عدم مراجعه هرگونه مشكلي برعهده دانشجو مي‌باشد.