رفتن به محتوای اصلی

خبرها

زمان دفاع پروژه‌های ترم بهمن و تابستان نیمه دوم شهریور می‌باشد لازم است دانشجویان محترم در فرصت باقیمانده چندین جلسه با اساتید محترم راهنما داشته باشند وبا ارائه پروژه و مستندات پایان‌نامه مجوز دفاع را حداکثر تا 20شهریور از اساتید محترم راهنما اخذ نمایند.

پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ۰۲

زمان دفاع پروژه‌های ترم بهمن و تابستان، نیمه دوم شهریور می‌باشد لازم است دانشجویان محترم در فرصت باقیمانده چندین جلسه با اساتید محترم راهنما داشته باشند و با ارائه پروژه و مستندات پایان‌نامه مجوز دفاع را حداکثر تا 20 شهریور از اساتید محترم راهنما اخذ نمایند.

اساتید محترم راهنما اسامی دانشجویان مجاز (کارشناسی و کاردانی) و مستندات پایان‌نامه را تا 20شهریور به کمیته پروژه ارائه می‌نمایند.

زمان‌بندی جلسات دفاع متعاقبا اعلام می‌گردد.