رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شرایط اخذ دروس در نیم‌سال تابستان

کلیه دانشجویان موظف هستند در زمان اخذ دروس شرایط زیر را رعایت نمایند.

  • درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی: ۲ بار اخذ درس
  • درس ساختمان داده‌ها: ۱ بار اخذ درس
  • درس معماری کامپیوتر: ۱ بار اخذ درس

بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه برعهده خود دانشجو می‌باشد.