رفتن به محتوای اصلی

خبرها

عنوان پروژه های تابستان

دانشجویانی که در ترم تابستان ۹۹-۹۸ پروژه انتخاب کرده اند با اساتید راهنما اعلام شده هماهنگ کنند و عنوان پروژه دریافت نمایند.

دکتر شمسایی

دکتر امینیان مدرس

دکتر رجائی

مهندس لاکی