رفتن به محتوای اصلی

خبرها

فهرست نهایی اساتید راهنمای دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر که در نیمسال اول 99 درس پروژه دارند

فایل پیوست (اینجا کلیک کنید) فهرست نهایی دانشجویانی است که پروژه­ آن‌ها توسط اساتید راهنما تائید شده است. همچنین در این جدول فهرست دانشجویانی که به علت تأخیر در مراجعه به اساتید، توسط کمیته پروژه برای آن‌ها استاد راهنما مشخص‌شده است، با رنگ زرد مشخص می­ باشد. لازم است دانشجویانی که عنوان پروژه آن‌ها هنوز مشخص نشده است در اسرع وقت با استاد راهنمای مشخص‌شده تعامل نمایند. عنوان پروژه ­های این دانشجویان توسط اساتید راهنما به کمیته پروژه اعلام می­ گردد.  

لازم است دانشجویان محترم تا پایان آذرماه 99 سه فصل ابتدایی پایان­ نامه کارشناسی شامل:

  1. امکان­ سنجی و تعریف پروژه (بررسی و تحلیل کارهای مشابه انجام‌شده در موضوع پروژه و نهایتاً تعریف دقیق پروژه)،
  2. ابزارهای مورداستفاده (معرفی ابزارهای مورداستفاده برای پیاده­ سازی پروژه)،
  3.  تحلیل و طراحی پروژه (رسم نمودارهای Use Case, Activity, Class, Sequence, … و یا طراحی مفهومی، نمودارهای سیستمی، طراحی شماتیک و لیست قطعات و .. یا فراخور موضوع پروژه تحلیل و طراحی مورد تائید استاد راهنما)

را در فرمت فایل پایان‌نامه کارشناسی کامپیوتر دانشگاه سجاد تهیه و به تائید استاد راهنما برسانند. این فایل تا پایان آذرماه توسط اساتید راهنما برای کمیته پروژه ارسال می­گردد و سه نمره از بیست نمره نهایی را دارد. این تاریخ تمدید نمی ­گردد.

لازم است پروژه­ های طراحی سایت حداقل شامل: پنل ادمین، چرخه کاری کامل و کاربرپسند، گزارش­گیری، ملاحظات SEO و امنیت باشد.

ایمیل اساتید دانشکده کامپیوتر

[email protected]

دکتر سالخورده حقیقی

[email protected]

مهندس لاکی

[email protected]

دکتر امینیان

[email protected]

دکتر شکرانی

[email protected]

دکتر رجایی

[email protected]

دکتر یزدانجو

[email protected]

دکتر شمسایی

[email protected]

دکتر بختیاری

[email protected]

دکتر باوفا

[email protected]

دکتر حمیدزاده

1399/08/28