رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویانی که در نیم سال دوم 1401 درس پروژه دارند و مایل به پیشنهاد پروژه هستند

یکشنبه، ۱۶ بهمن ۰۱

دانشجویانی که در نیم سال دوم 1401 درس پروژه دارند و مایل به پیشنهاد پروژه هستند تا 20 بهمن به اعضا محترم هیئت علمی گروه کامپیوتر مراجعه و پروژه پیشنهادی خود را مطرح نمایند.

همکاران محترم پروژه های مورد تایید خود را تا 20 بهمن به کمیته پروژه اعلام می نمایند.

پروژه های همکاران محترم 23 بهمن در همین بخش اطلاع رسانی می گردد، دانشجویان محترم از 23 بهمن برای انتخاب موضوع پروژه و استاد راهنما به اساتید مراجعه و از بین پروژه های تعریف شده موضوع انتخاب می نمایند .