رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان ارشد ( انتخاب استاد راهنما )

دانشجویانی که در نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ درس سمینار داشتند لازم است برای تعیین استاد راهنما حد اکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ فرم اولویت های انتخاب استاد راهنما را از پورتال خود تکمیل نموده و ارسال نمایند. در صورت عدم تکمیل فرم مذکور تا تاریخ ذکر شده، عواقب آن به عهده دانشجو است.