رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر؛ که در ترم بهمن ۱۴۰۱ درس سمینار را انتخاب کرده بودند

دوشنبه، ۳ مهر ۰۲

با نظر دانشکده، زمان ارایه‌های درس سمینار در روزهای شنبه تا دوشنبه، هشتم تا دهم مهرماه ۱۴۰۲ برنامه ریزی شده است. جزییات دقیق زمانی در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد. دانشجویان محترم موظفند حداکثر تا انتهای شهریور مستندات خود، شامل فایل متن سمینار و فایل ارایه شفاهی را به تایید استاد راهنما برسانند. اساتید راهنما، نام دانشجویانی که آمادگی ارایه دارند را به اساتید درس سمینار اعلام خواهند نمود. بدیهی است دانشجویانی که تا این تاریخ قادر به اتمام کارهای پژوهشی مربوط به درس سمینار و دریافت تایید استاد راهنما نشوند، قادر به گذراندن درس نبوده و مجبورند در ترمهای بعدی، آن را دوباره انتخاب نمایند.