رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۸

دانشجویان مهندسی کامپیوترورودی ۹۸ در صورت تمایل برای انتخاب درس اختیاری در ترم سوم (نیمسال اول۱۴۰۰-۱۳۹۹) می توانند درس مباحث ویژه۱ را با رعایت پیش نیازی اخذ نمایند .