رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان پروژه

کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم درس پروژه را اخذ نمودند و موفق به دفاع نشده اند، هر چه سریعتر به استاد راهنما خود مراجعه نمایند.