رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۱

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

دانشجویان مهندسی کامپیوترورودی۱۴۰۱ در صورت تمایل برای انتخاب درس اختیاری در ترم سوم (نیمسال اول۴۰۳-۴۰۲) می توانند درس مباحث ویژه ۱ را با رعایت پیش نیازی اخذ نمایند .