رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست دروس اختیاری اول ۴۰۳-۴۰۲

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول۴۰۳-۴۰۲  

دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 

دروس اختیاری مهندسی کامپیوتر

ورودی ۹۵ و بعد از آن

نام درس

دروس پيش نياز

اصول طراحی کامپایلر

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

کارگاه برنامه‌نویسی متلب

-

اصول طراحی پایگاه داده ها

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

مباحث ویژه ۱

موافقت دانشکده

                                                         

 

 

دروس اختیاری کاردانی پیوسته نرم افزار

نام درس

پیش نیاز

محيط های چند رسانه ای

آزمایشگاه  نرم افزارهای گرافیکی

مباحث ویژه در برنامه نویسی

برنامه نویسی موبایل ۱

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

نام درس

پیش نیاز

شبیه سازی

آمار و احتمالات

طراحی کامپایلر

برنامه نویسی سیستمی