رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست دروس اختیاری نیمسال اول 400-99

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول ۴۰۰-۹۹

دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دروس اختیاری مهندسی کامپیوتر

نرم افزار معماري فناوري اطلاعات رايانش امن

ورودي  ۹۳ و ۹۴

نام درس

دروس پيش نياز

کارگاه برنامه‌نویسی متلب

همنیاز درس سیگنال‌ها وسیستم‌ها

مباحث ویژه در برق (برنامه نویسی اندروید )

برنامه سازی پیشرفته

دروس اختیاری مهندسی کامپیوتر

ورودی ۹۵ و بعد از آن

نام درس

دروس پيش نياز

مباحث ویژه 1 (C#)

برنامه نویسی پیشرفته

اصول طراحی کامپایلر

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

کارگاه برنامه‌نویسی متلب

همنیاز درس سیگنال‌ها وسیستم‌ها

مهندسی نرم افزار 2

مهندسی نرم افزار1

 

دروس اختیاری کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

نام درس

پیش نیاز

محیطهای چند رسانه ای

-----

برنامه نویسی همروند

-----

طراحی سیستمهای شی ء گرا

-----

دروس اختیاری کاردانی پیوسته نرم افزار

نام درس

پیش نیاز

محيط های چند رسانه ای

------