رفتن به محتوای اصلی

خبرها

لیست موافقت شده پروژه های پیشنهادی نیمسال دوم 99-98

قابل توجه کلیه دانشجویانی که متقاضی اخذ عنوان پروژه پیشنهادی بودند، لیست موافقت شده به شرح زیر می باشد لذا برای کسب اطلاعات بیشتر به استاد راهنما ایمیل ارسال نمائید.

لیست پروژه های پیشنهادی موافقت شده