رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیشنیازی درس مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دانشجویانی که درس مبانی کاربردهای هوش مصنوعی را در نیمسال جاری انتخاب کرده‌اند پیش نیاز این درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم و درس طراحی الگوریتم‌ها و همنیاز جبر خطی کاربردی می‌باشد در صورت عدم رعایت پیش نیازی عواقب آن برعهده دانشجو می‌باشد.