رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیشنیازی درس معماری کامپیوتر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد که در نیمسال اول ۹۸-۹۷ درس معماری کامپیوتر را انتخاب کرده اند، باید درس آزمایشگاه معماری را به صورت همنیاز اخذ نموده و همچنین درس آزمایشگاه مدار منطقی را پاس کرده و یا به صورت همنیاز اخذ نمایند.

در صورت عدم رعایت عواقب آن برعهده دانشجو می باشد.