رفتن به محتوای اصلی

خبرها

پیش نیاز درس برنامه نویسی پیشرفته

دانشجویانی که درس برنامه‌نویسی پیشرفته را انتخاب کرده‌اند پیش‌نیاز این درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی می‌باشد در صورتی که موفق به گذراندن این درس نشده‌اند باید این درس را دوبار افتاده باشند، تا بتواند این دروس را همنیاز کنند در صورت عدم رعایت پیش‌نیازی عواقب ناشی از آن برعهده دانشجو می‌باشد.