رفتن به محتوای اصلی

خبرها

‍‍پیش نیازی درس برنامه سازی پیشرفته

یکشنبه، ۱۲ شهریور ۰۲

قابل توجه دانشجویانی که درس برنامه‌‌سازی پیشرفته را در نیمسال جدید می‌خواهند اخذ نمایند، در صورت عدم گذراندن درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی باید این درس را ۲ بار اخذ کرده باشند. در صورت عدم رعایت پیش‌نیازی درس حذف خواهد شد.