رفتن به محتوای اصلی

خبرها

شیوه نامه تهیه پوستر

      ۱- پوسترها باید در ابعاد ۹۰×۶۰ سانتی‌متر تهیه شود (۹۰ سانتی متر ارتفاع و ۶۰ سانتی متر عرض)

      ۲- آرم دانشگاه صنعتی سجاد، عنوان پروژه، نام دانشجویان، نام استاد راهنما و نام اساتید دفاع در قسمت بالای  پوستر آورده شود

     ۳- فونت های استفاده شده در تنظیم پوستر، به شرح زیر باید انتخاب گردند

     ۴- بهتر است مطالب  کلی و بااهمیت بیشتر در پوستر آورده شود و ازآوردن متن‌های طولانی وروابط جزیی ریاضی،... تا حدامکان خودداری گردد و بیشتر از شکل‌ها و عناوین مناسب جهت انتقال مفاهیم استفاده گردد.

    ۵- سعی شود جزییات شکل‌ها به راحتی قابل مشاهده باشد. (درصورت لزوم پرینت رنگی توصیه می‌شود)

    ۶- نحوه چیدمان مطالب به شکلی باشد که خواننده به راحتی ترتیب مطالب را تشخیص دهد. بدین منظور می‌توان به هربخش یک شماره داد تا دنبال کردن پوستر دشوار نباشد.

     ۷- به نمونه‌ای که بصورت مثال آورده شده است مراجعه شود. نمونه پوستر

بخش

فونت انگلیسی

فونت فارسی

عنوان پروژه

Times New Roman 44 Bold

وسط چین-BNazanin36

نام دانشجویان و استاد راهنما

Times New Roman 36 Bold

وسط چین -    BNazanin28

عنوان بخش‌ها

Times New Roman 18 Bold

پررنگ (bold) BNazanin20

متن داخل جدول‌ها و شکل‌ها

Times New Roman 14

معمولی16 BNazanin

متن پروژه

Times New Roman 18

معمولی20 BNazanin

تذکر: علاوه بر پوستر دانشجویان موظف هستند اسلاید وسایر مستندات خود را در زمان دفاع ارایه دهند.